OSTEODYNAMIKA PRO MIMINKA

Co je KiSS/KiDD syndrome?

Kinematic Imbalance due to Suboccipital Stress neboli kinematické nerovnováha v důsledky suboccipitálního stresu.

Tento syndrom poprvé pojmenoval německý chirurg Heiner Biederman v roce 1991.

Jedná se o blokádu krční páteře v oblasti týlní kosti, prvního a druhého krčního obratle (atlasu). Vzniká často s traumatem při porodu a to nevhodně vedeným porodem např. vyvolávaný porod, kristellerova exprese, klešťový porod nebo porod vexem, porod císařským řezem, ale také porod koncem pánevním, překotný porod. Traumata mohou vznikat také při zcela fyziologickém bezproblémovém porodu. 

Projevuje se jako predilekčním držením podobně jako svalová torticollis. Tato dysfunkce může zanechat do budoucna trvalé následky z důvodu nesprávné funkce biomechaniky a trvalému napětí ve tkáních a svalové nesouměrnosti. Neřešený KiSS syndrome postupně s věkem přechází v KiDD syndrom.

Projevy KiSS syndromu:

 • úklon hlavy na jednu stranu
 • neochota otáčet hlavu na druhou stranu
 • stočení páteře do tvaru písmene C
 • zaklánění hlavy
 • dráždivost
 • plačtivost, neschopnost najít úlevovou polohu
 • propínání do luku
 • problémy při kojení
 • problémy se spánkem
 • koliky
 • nesnášenlivost pozice na bříšku
 • asymetrické pohyby rukou a nohou
 • zácpa
 • neschopnost udržet osové postavení těla od 3.měsíce
 • vývoj na jedné straně těla rychlejší než na druhé
 • asymetrie hlavy
 • negativní reakce na dotek v oblasti krku a hlavy

KiDD Syndrome -Kranium imbalance Dyspraxia and Dysgnosia

dyspraxie- snížená schopnost vykonávat naučené pohyby se sklonem k těžkopádnosti

dysgnosie- snížená schopnost zpracovávat smyslové vjemy

Syndrom se vyskytuje u starších dětí 1 roku a je následkem neřešeného KiSS Syndromu u miminek. Nevyřešená mechanická blokáda v oblastní krční páteře a týlní kosti vede ke zpoždění nebo narušení psychomotorického vývoje.

Projevy KiDD Syndromu: 

 • špatné držení těla
 • zakopávání a padání
 • porucha rovnováhy
 • špatná chůze
 • bolesti hlavy
 • poruchy hrubé a jemné motoriky
 • opožděný vývoj řeči
 • problémy se soustředěním
 • hyperaktivitita 
 • ADHD

Více informací o KiSS/KiDD syndromu naleznete na webu www.osteodynamika.cz 

Osteodynamika navozuje u miminek hloubkové uvolnění tkání a fascií. Velmi jemné ošetření fasciálních řetězců řeší také následky poporodních traumat, včetně KiSS/KiDD syndromu.

V západní Evropě je naprosto běžné, že děti jsou ošetřeny osteopatem ještě v porodnici pro vyloučení blokád po porodu. Ve světe existuje mnoho technik, které dokáží odhalit tento syndrom a pracovat s ním. V ČR bohužel pro tento termín není diagnóza a často se chybně zaměňuje za jiné potíže.